Inicio

A Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output (SHAIO) e o Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) organizan o terceiro Workshop SHAIO que terá lugar o próximo día 9 de octubro de 2012 en Santiago de Compostela. Este ano contarase coa presencia de Michael L. Lahr (Rutgers University) como conferenciante invitado.

Por outra parte, e como se fixo constar nas anteriores edicións, queremos facer notar que a denominación de workshop é premeditada, xa que se trata máis ben dunha reunión de investigadores que pretenden poñer en común e discutir os seus últimos traballos que dun congreso máis formal e regramentado.

Atrás